background

İTHALAT & İHRACAT

Mersin Trans İthalat &İhracat Hizmetleri

Mersin Trans ithalat ve ihracat mevzuatlarına uygun bir şekilde, gerekli olan tüm süreçleri takip etmektedir.

Proforma aşamasından hesap kapatma aşamasına kadar müşterinin yanında olmak ve bilgilendirmek, İthal konusu eşyalarla ilgili yaklaşık maliyet hesaplamaları yaparak müşteriye bilgi vermek, G.T.İ P tespit etmek, Mevzuat yönünden alınması gereken izinler varsa bunları önceden tespit etmek ve gerekli izinleri almak, Bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve kapanışlarını yapmak, İthalat aşamasında TSE, Tarım İl Müdürlüğü,Zirai Karantina veya diğer kurumlara gerkli hallerde müracaat yapmak ve belgeleri tanzim ettirmek, İşlemler devam ederken gerek Saymanlık'a yatacak vergiler , gerekse diğer kurum ve kuruluşlara ödenecek ücretleri müşteriye detaylı olarak bildirmek, Vergileri yatırmak,eşyaların gümrüklü sahadan alınıp müşteriye teslimini sağlamak, İhraç konusu eşyalara ait vesaikleri tamamlamak, vesaik üzerindeki bilgileri kontrol etmek, eksik bilgi ve belgeleri tamamlamak, G.T.İ.P tesbiti yapmak, Mevzuat yönünden alınması gereken belgeler varsa bunları almak (sağlık sertifikası, kontrol belgesi, borsa tescil belgesi vb..), A T R, EURO-1 ve Menşe Şahadetnamesi 'ni hazırlamak, ilgili oda ve Gümrük idarelerinden onaylatmak, Hariçte işleme veya geçici ihracat konusu mallarda Ayniyat tespiti yapmak ve Ekspertiz Raporu almak, Gerekli vesaikler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve intac'ını yapmak, Eşyaların yurtdışı edilecek nakil vasıtasına yüklenmesine nezaret etmek ve mühürletmek.

background