background

SERBEST BÖLGE

Mersin Trans Serbest Bölge Hizmetleri

Mersin Trans serbest bölge hizmetlerinde mevzuatlarına uygun bir şekilde, gerekli olan tüm süreçleri takip etmektedir.

Firmaların serbest bölgelerde faaliyet gösterebilmeleri için Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nden Faaliyet Ruhsatı almak, Bölge içerisinde gerek işletici kuruluştan gerekse diğer özel kuruluşlardan depo veya saha kiralamak, Serbest bölgelere girecek , çıkacak veya bölge içi satışlarla ilgili talep formlarını tanzim etmek, ve bu formları bölge müdürlüklerinden ve işletici kuruluşlardan onaylatmak, Koridor yolu marifetiyle bölgeye girecek ya da çıkacak eşyalar için koridor hizmetleri organizasyonlarını yapmak, Bölge içerisinde yapılacak elleçleme ve diğer hizmetlerle ilgili izinler almak ve yaptırmak, Serbest bölgelere girecek veya çıkacak olan bütün eşyaların Gümrük Beyannamelerini tanzim etmek ve sonuçlandırmaktır.

background